Get Adobe Flash player

O Patronie słów kilka

patron_kamionka_male

Florian był urzędnikiem cesarskim w pogranicznej prowincji Noricum. Gdy dotarły tam rozporządzenia Dioklecjana i gdy spełniając je zaczęto prześladować chrześcijan, Florian udał się do nich, aby ich wspomóc i pokrzepić.

Czynił to jawnie, toteż rychło zwiedział się o tym prefekt Akwilinius, gorliwy wykonawca dekretów cesarskich. Bez zwłoki kazał on aresztować Floriana, a potem z zawieszonym u szyi kamieniem strącić z mostu do rzeki Enns.

Stało się to w dniu 4 maja 304 roku. Ciało męczennika pochowała niedaleko stamtąd wdowa Waleria.

Dodaj komentarz