Get Adobe Flash player

Ogłoszenia Parafialne

28.11. – 05.12.2021 r.

Niedziela:  I  Adwentu
28.11.

g. 7.30 Za + rodziców Maksymiliana i Konstantynę Maicher, Józefa i Marię Rypa, braci, + z pokr. Maicher – Rypa.
P. g. 9.00 Za + rodziców Werę i Ernesta Solga, rodziców Jadwigę i Henryka Mazur, + siostrę Genowefę, matkę chrzestną Elżbietę Kozany, + z pokr.
g. 10.30 Za wstawiennictwem Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Gach, o błog. i opiekę B., zdr. dla dziecka, jego rodziców i chrzestnych.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Poniedziałek:  

   29.11.

g. 7.00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana za wstawiennictwem M. B. Matki Kapłanów z  wdzięcznością za dar powołania z pr. o błog. B., zdr. i dary Ducha Świętego.

g. 17.30 int. wolna.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wtorek:        

   30.11.          

g. 7.00 int. wolna.

g. 17.30 Za + ojca Franciszka Barzantny, brata Marcina, dziadków Barzantny – Gollmer – Murlowski – Rycyrs, Marię Grüner, całe + pokr. i d. czyść. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Środa:           

   01.12.          

g. 7.00 Za + Helmuta Siwoń oraz wszystkich + z rodzin Siwoń – Gołębiowski.

P. g. 17.30 Naboż. do M. B. Nieust. Pom.   Msza św.: Za wstawiennictwem M. B. Nieust. Pom. z podz. za odebr. ł. z pr. o zdr. i błog. B. z ok. 85 ur. Matei Kopiec.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Czwartek:     

    02.12.         

g. 7.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, za tych kapłanów i siostry zakonne, którzy pochodzą z tej parafii i za tych, którzy w niej kiedyś pracowali o zdr. i błog. B. dla żyjących a radość nieba dla zmarłych.

g. 17.30 Do Świętej Rodziny z podz. za odebr. ł. z pr. o zdr. i błog. B. w rodz. Polanik i za + męża i ojca Karola Polanik. I organizacyjne spotkanie Dzieci Maryi.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Piątek:             

    03.12.         

g. 6.50 Do N. S. P. J. jako przebłaganie za grzechy świata i nasze.  (szkolna)

P. g. 17.30 Za + rodziców Pawła i Hildegardę Szynol, Jana i Stanisławę Bustrycki, + brata Czesława Bustryckiego, oraz za + z pokr. Szynol – Bustrycki.  (szkolna)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sobota:            

    04.12.         

g. 7.00 Za wstawiennictwem M. B. w int. matek o pobożne przeżycie czasu adwentu oraz za + matkę Agnieszkę Heidrich.

P. g. 15.00 Za wstawiennictwem M. B. Nieust. Pom. z podz. za odebr. ł. z pr. o zdr. i błog. B. z ok. 50 ur. Danuty Swientek.

P. g. 16.00 Nabożeństwo roratnie.

P. g. 17.30 Za + rodziców Marię i Stefana, brata Zygfryda, córkę Helenę, Annę Siwy, + dziadków, d.  op

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Niedziela:  II  Adwentu

    05.12.         

g. 7.30 Za + męża Eryka Gdula, rodziców Gdula – Rycyrs, siostrę Annę, zięcia Huberta, 3 szwagrów, szwagierkę, 3 bratowe, wszystkich + z pokr. i d. czyść.

P. g. 9.00 Za + męża Wernera Gdulla, + rodziców Nowak, teściów, brata, szwagra oraz za + Martę Gdulla.

g. 10.30 Za wstawiennictwem M. B. Nieust. Pom. z podz. za odebr. ł. z pr. o zdr. i błog. B. w rodz. Iwony i Piotra Ludwig.

g. 14.00 Nabożeństwo i poświęcenie świec wigilijnych, opłatków, wieńców,  stroików adwentowych oraz parafialne adwentowe spotkanie seniorów i osób samotnych.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na rzecz Ojców Misjonarzy. W przyszłą niedzielę kolekta na rzecz diecezji i Seminarium.
  2. Bóg zapłać Ojcom Misjonarzom o. Pawłowi Gomulak, i o. Januszowi Napierali za podjęcie trudu odnowieni Misji Parafialnych; z Poborszowa i Mechnicy za dary do kuchni, kierowcy, który pojechał z ojcem do chorych; ministrantom za posługę przy ołtarzu.
  3. Dzisiaj składamy nasze listy wyborcze z kandydatami do nowej Rady Duszpasterskiej. We wtorek po Roratach proszę Komisję Wyborczą o podliczenie głosów w salce w domu parafialnym. W przyszłą niedzielę ogłoszenie wyników a 12. grudnia zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej. Bardzo proszę dla mnie o podpowiedź, wskazanie 3 osób do Rady Ekonomicznej.
  1. Od jutra roraty. Wszystkie dzieci, młodzież i dorośli są bardzo serdecznie zaproszeni. Dzieci przynoszą kartki podpisane: imię, nazwisko i klasa z zaznaczeniem Mechnica / Poborszów. Symbole: poniedziałek/ środa gwiazdka, wtorek / piątek choinka, czwartek / sobota serce i wkładają do odpowiednich koszyków / kartoników. Kto wylosuje figurkę dopisuje na symbolu F i wkłada do osobnego koszyka/kartonika.
  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msza szkolna dla wszystkich w piątek rano w Mechnicy a wieczorem w Poborszowie.
  2. W niedzielę o godz. 14.00 Nabożeństwo Adwentowe z poświęceniem świec wigilijnych, opłatków, wieńców, stroików adwentowych i spotkanie ze św. Mikołajem i adwentowe spotkanie seniorów i osób samotnych naszej parafii. Parafialny Zespół Caritas nie będzie wzorem lat poprzednich roznosił po domach zaproszeń, ale niemniej bardzo gorąco i serdecznie wszyscy seniorzy od 70 roku życia wzwyż oraz wdowy i wdowcy od 60 roku życia są zaproszeni na to spotkanie. Spotkanie jak zawsze w sali Caritas na piętrze domu parafialnego.
  3. Piątek 10. grudnia godz. 19.00 katecheza dla dorosłych. Temat przykazanie Boże IX i X.
  4. Sobota 11. grudnia o godz. 9.00 spotkanie Dzieci Maryi całej parafii.
  5. Niedziela 19. grudnia podsumowanie całorocznej pracy Parafialnego Zespołu Caritas.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opłatki  i  świece  wigilijne

W Mechnicy będzie można nabyć w domu parafialnym w pomieszczeniu od tyłu we wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 11.00 oraz w poniedziałek, wtorek i czwartek wieczorem pół godziny  przed roratami, a w niedzielę po każdej Mszy św. i po nabożeństwie.  Świece wigilijne: duża – 12,00 zł, mała – 5,00 zł., oraz opłatki za dobrowolną ofiarę.

            W  Poborszowie w środę, piątek, sobotę i niedziele po Mszy św.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Program duszpasterski na najbliższe tygodnie

05.12. Niedziela godz. 14.00 Nabożeństwo adwentowe i spotkanie ze św. Mikołajem i adwentowe spotkanie seniorów i osób samotnych naszej parafii.

12.12. Niedziela – Ogłoszenie wyników wyborów do PRD. Podczas nabożeństwa zaprzysiężenie nowej Radi i spotkanie kończącej kadencję  Rady z nową Radą.

19.12. Niedziela – Roczne podsumowanie pracy Parafialnego Zespołu Caritas.

25.12. Sobota godz. 00 Pasterka

25.12. Sobota Święta Bożego Narodzenia

26.12. Drugi dzień świat Bożego Narodzenia – Niedziela Świętej Rodziny

27.12. Rozpoczęcie kolędy.

28.12. Wtorek godz. 8.30 Msza św. ku czci Świętych Młodzianków w int. dzieci całej parafii.

31.12. Piątek godz. 17.00 Msza św. dziękczynna  na zakończenie roku 2021.

01.01. Sobota – Nowy rok 2022.

W listopadzie i grudniu jest możliwość katechezy dla dorosłych. Proszę uczestników o podanie terminu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dyżury ministrantów w Mechnicy:

Listopad:

W tym tygodniu:

29.11. – 30.11. – 01.12 Barzantny Dominik a w każdą sobotę Tłuczykont Mariusz

Niedziela 28.11.2021 r.
godz. 7.30 grupa IV
godz.10.30 grupa III

Grudzień:

                                   W tygodniu:

  06.12. – 10.12.  Brabański Michał      

  13.12. – 17.12.  Łyczko Artur

  20.12. – 24.12.  Barzantny Dominik

  28.11. – 30.12.  Brabański Michał

         Niedziela 05.12.2021 r.   

                        godz.  7.30  grupa  I

                        godz.10.30  grupa II

         Niedziela 12.12.2021 r.   

                        godz.  7.30  grupa III

                        godz.10.30  grupa IV

         Niedziela 19.12.2021 r.   

                        godz.  7.30  grupa  II

                        godz.10.30  grupa  I

         Niedziela 25.12.2021 r.   

                        godz.  7.30  grupa IV

                        godz.10.30  grupa III

         Niedziela 26.12.2021 r.   

                        godz.  7.30  grupa  I

                        godz.10.30  grupa II

         Niedziela 01.01.2022 r.   

                        godz.  7.30  grupa III

                        godz.10.30  grupa IV

         Niedziela 02.01.2022 r.   

                        godz.  7.30  grupa  I

                        godz.10.30  grupa II

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Msza  szkolna 

Grudzień

Wszystkie dzieci, młodzież i dorośli są bardzo serdecznie zaproszeni codziennie na roraty a oprócz tego na spotkania dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania:

               Mechnica:

         06.12.   poniedziałek  maluchy i kl. 1-5

         13.12.   poniedziałek kl. 6-7

         14.12.   wtorek kl. 8 i 1 pp

              Poborszów:

         10.12.   piątek  maluchy i kl. 1-5

         15.12.   środa  kl. 6-7

         17.12.   piątek kl. 8 i 1 pp.

Lekceważenie udziału w tych Mszach św. jest dowodem lekceważenia przygotowania do bierzmowania a kl. III do I-Komunii św.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wolne intencje mszalne  na rok 2022.

Mechnica

Styczeń: 4, 12, 17 r, 19, 20, 21, 24 r i w, 25,  26, 27, 28.

Luty: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14 w, 21r i w, 23, 24, 25, 27 r., 28 w.

Marzec: 1 r, 7 r, 8, 14 r, 16, 17, 18, 28, 29,

Kwiecień:  7, 8.

Maj: 3, 12, 18, 19, 20, 24, 30.

Czerwiec: 1, 6, 7, 8, 16, 21, 23 r, 28, 29 r.

Lipiec: 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24.

Sierpień: 18, 19, 24, 26.

Wrzesień: 5, 6, 7, 8, 9, 12 r., 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28,. 29.

Październik: 3r, 5 r, 11 r, 14 , 18 r, 19, 24 r, 25 r.

Listopad: 22, 25, 29w.

Grudzień: 1w, 8r, 9, 10, 12w, 13r., 14, 16, 20, 31.

 

Poborszów

Styczeń: 3, 5, 6, 10, 16, 19.

Luty: 2, 4, 5, 16, 19, 23.

Marzec: 2, 13, 16, 23.

Kwiecień: 5, 20, 22.

Maj: 29.

Czerwiec: 17, 22, 26.

Lipiec: 6, 8, 10, 27, 30, 31

Sierpień: 3, 10, 12, 17, 19, 24.

Wrzesień: 21.

Październik: 26.

Listopad: 16, 18, 23.

Grudzień: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 23, 27.

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Numer konta parafialnego, na które można wpłacać ofiary niedzielne i na prace remontowe domu parafialnego:  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Ap. Mechnica

 PBS Kędzierzyn – Koźle, o. Reńska Wieś   nr 98 8882 1032 2001 0014 3895 0001  z dopiskiem: na rzecz parafii.             

 Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe wpłaty.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –