Get Adobe Flash player

Rys historyczny wsi

historia_mech1_male

Mechnica to najbardziej na północ wysunięte sołectwo w gminie Reńska Wieś, sąsiadujące z miejscowościami Poborszów, Kamionka, Stradunia, Zdzieszowice, przez które również przepływa rzeka Odra.

Po raz pierwszy wymieniona w 1243 roku jako: „Mechnic” w późniejszym czasie : „Mechnitz”.
W 1865 roku źródła wspominają o istniejących, należących do Mechnitz koloniach Rosodocz i Brodek. Pierwszym znanym właścicielem tych koloni był Winkler, następnie Nass i jego następca Mleczko.

historia_mech4_male

Z posiadanych dokumentów wiemy, że w roku 1831 było we wsi 59 posesji oraz 71 domów mieszkalnych jak również kościół, szkoła – z jednym nauczycielem, a także młyn wodny. Zaś w 1861r. ilość domów wzrosła do 124, a posesji gospodarczych do 87, wiadomo również o dwóch kowalach i dwóch kupcach jak również karczmie dziedzicznej.

Od czasów parcelacji za Józefa Mleczko wieś składała się z 105 posesji, 19 zagród chłopskich, 11 zagrodników, 16 chałupników wygonowych i 58 chałupników, którzy gospodarowali na 2212 morgach roli ornej, 350 łąk , 867 pastwisk – razem na 3429 morgach.

historia_mech3_male

Z upływem lat wieś pomału rozbudowywała się gdyż już w 1886r. wieś miała 143 domów mieszkalnych, a w 1925 ich ilość wzrosła do 170. W tymże też roku w majątku mechnickim znajdowały się 3 budynki zamieszkałe, w których gospodarzyły 3 rodziny, a w 1933r. na terenie wsi znajdowało się 182 gospodarstw.
Mieszkańcy posługiwali się dwoma językami: polskim i niemieckim.

Liczba ludności kształtowała się następująco:

  • 1831 – 453
  • 1855 – 701
  • 1880 – 1011
  • 1925 – 1951
  • 1933 – 1955
  • 1939 – 1106
  • 1945 – 808
  • 1947 – 857
  • 1960 – 876

Dodaj komentarz