Get Adobe Flash player

O Patronie słów kilka

patronka_poborszow_male

Mieszkańcy Poborszowa obrali sobie za patronkę św. Marię Magdalenę. 22 lipca, w dniu jej święta każdego roku w latach trzydziestych i czterdziestych wyruszała z kaplicy procesja do kościoła parafialnego w Mechnicy. Brali w niej udział liczni mieszkańcy wsi, aby śpiewem i modlitwą dziękować swojej patronce za opiekę, a jednocześnie aby prosić za jej pośrednictwem o dalsze łaski i Błogosławieństwo Boże.

Dziewczęta w bieli niosły figurę Matki Boskiej i obraz przedstawiający św. Urbana. Chłopcy zaś nieśli chorągwie, na których były wizerunki św. Marii Magdaleny i św. Urbana.

W latach pięćdziesiątych mimo zakazu władz pielęgnowano tradycję procesji, jednakże z powodu gróźb i szykan w roku 1959 zaprzestano organizowania procesji w latach późniejszych i tradycja się już nie odrodziła.

Dodaj komentarz