Get Adobe Flash player

Rys historyczny wsi

Tak jak każda miejscowość ma swoją legendę, tak ma ją wieś Kamionka. Jak wszystkie legendy, ta również zaczyna się od słów: „dawno, dawno temu ….” na potrzeby kozielskiego grodu zbudowano młyn wodny na rzece Stradunia, w miejscu, gdzie jak później opisano: powiaty prudnicki, opolski i kozielski się łączą. Początkowo znajdował się tylko młyn i jedno gospodarstwo. Okolica, gdzie ów młyn zbudowano, obfitowała w dużą ilość dziko rosnących grusz, których owoce były twarde jak kamień, toteż nazwano je „kamionkami”. Prawdopodobnie rosły na terenie obecnej wioski oraz na terenach dzisiejszej drogi do Poborszowa. Jedyna dzika grusza rośnie do dziś niedaleko kapliczki zwanej „Magdalenką”. Czy jest to rzeczywiście pozostałość po pierwszych gruszach? – trudno powiedzieć, tak mówią starzy mieszkańcy naszej wioski, a zdanie starszych trzeba uszanować.

Ze względu na często pojawiające się bandy grabieżców (prawdopodobnie chodzi tu o grupy Husytów, których najazdy w latach 1429 – 1433 pustoszyły Ziemię Kozielską) w celu zapewnienia bezpieczeństwa młynarzowi, przysłano jedenastu rycerzy i jednego zagrodnika. Owi rycerze nie tylko zapewniali ochronę, ale założyli gospodarstwa (mogła to być dzisiejsza ulica Młyńska) i uprawiali nadaną im ziemię. Z czasem wieś się rozrastała, a grusze wykarczowano.

Herb_wioski_kamionkaZmianie położenia mógł też ulec młyn, który początkowo miał się znajdować przy głównym korycie rzeki.
Natomiast zagrodnik mógł osiedlić się w miejscu osady Antoszka.

Nazwa wsi na przestrzeni wieków zawsze zawierała element świadczący o twardości, obojętnie w jakiej to było postaci: Kamyonka, Kamenka, Kamjonka, czy też Steinbirn, co znaczy dosłownie kamienna grusza. Jakby tego nie interpretować nazwa Kamionka pochodzi od gruszy twardej jak kamień, co zostało przedstawione w herbie wioski.

Taką legendę o powstaniu naszej wioski przekazali nam nasi rodzice i dziadkowie, a im przekazana była przez poprzednie pokolenia. Zapamiętajmy ją i przekażmy dalszym pokoleniom.

Źródło informacji: „Kamionka – Wieś z Gruszą w Herbie” Autor: Henryk Niewiem.

Dodaj komentarz