Get Adobe Flash player

Procesja Urbańska

Poborszów w dawniejszych wiekach był często nawiedzany przez gradobicia. Powodowało to duże zniszczenia upraw. Po jednej burzy gradowej, która spowodowała całkowite zniszczenie plonów mieszkańcy wioski postanowili czcić św. Urbana i oddać się jego opiece. Zaczęto organizować procesje ku jego czci, które są kontynuowane do tej pory. Przewodnikami byli: F.Krompietz i J.Thomys. Podczas tej procesji jest śpiewana specjalna pieśń do świętego Floriana, a przy krzyżach i kapliczkach odmawia się specjalne modlitwy.

Dodaj komentarz