Get Adobe Flash player

Rys historyczny wsi

wies_pobo1_male

Wieś ta (Poborszowe, w 1532 roku Pobaschitz i Poborissow, potem Poborschau, po wojnie wreszcie Poborszowa, Poborszowy , a dzisiaj Poborszów) leży prawie 9 km na północny zachód od Koźla i ma dziś 985 ha powierzchni.

W 1831 roku właścicielem był baron v. Gruttschreiber. Na terenie wsi było wówczas 83 domów mieszkalnych. W 1861 ilość ta wzrosła do 113. Stodół liczy się wtedy 83, posesji 108; a mianowicie: 5 gospodarstw chłopów, 1 półchłopów, 3 wolnych zagrodników, 18 chałupników zagrodowych i 67 chałupników. Powierzchnia pól wynosi 1869 mórg. W 1859 roku prawie cała wieś spłonęła, ale odbudowano ją wkrótce.

Masywna dzwonnica powstała w 1862 roku. Szkoła znajdowała się w Komornie, zaś kościół tylko w Mechnicy.

W 1886 roku wieś liczy 129 domów mieszkalnych, których liczba powiększa się do roku 1925 o dalsze 7. W 1933 roku na terenie wioski jest 145 gospodarstw. Ludność najczęściej posługiwała się dwoma językami-polskim i niemieckim.

Liczba ludności kształtowała się następująco:

 • 1831 – 418
 • 1844 – 581
 • 1855 – 621
 • 1861 – 701
 • 1880 – 798
 • 1925 – 837
 • 1933 – 835
 • 1939 – 807
 • 1945 – 353
 • 1960 – 670
 • obecnie – 546

Dodaj komentarz