Get Adobe Flash player

Historia kościoła

kosciol_pobo1_male

W latach osiemdziesiątych w Poborszowie zaczęła kiełkować myśl, alby postawić kościół.

Miejsce, w którym miałby stanąć kościół szybko się znalazło. Było to pole należące do rodziny Kopiesz Paul i Widera Fryderyka mieszkających na stałe w Niemczech. W początkowych zamysłach miał to być drewniany kościół przeniesiony z Chociarzowic. Zawiązał się Komitet Budowy w skład którego weszli: Joachim Bartetzko, Paweł Kałuża, Albert Rusin, Alojzy Szwarcem, Ewald Sekler, Leonard Michalski, Helmut Kopiec, Jan Latacz, Maria Latacz i Jadwiga Widera. Jednakże z czasem po przeanalizowaniu kosztów odstąpiono od tego zamiaru. Pragnienie posiadania swojej świątyni było jednak silniejsze. Poprzez wicemarszałka Sejmu prof.. Jerzego Ozdowskiego uzyskano pozwolenie na budowę nowego kościoła. O wykonanie projektu zwrócono się do inż. Rypala.

kosciol_pobo3_maleW 1988 r. podczas odpustu biskup Jan Wieczorek poświęcił plac budowy. 01.05.1989 przystąpiono do wykopania fundamentów, a 13.05 już je zalewano. Mury kościoła wznosiły się w szybkim tempie. Pod czujnym okiem ks. prob. Alfonsa Schuberta, który całym sercem zaangażował się w budowę i był jej opiekunem i organizatorem praca posuwała się szybko. 24 września 1989 roku ks. biskup Gerard Kusz poświęcił i wmurował kamień węgielny. Na tę uroczystość przybyli liczni parafianie jak również spoza parafii, a nawet z zagranicy. Wreszcie po roku intensywnej pracy, która dzięki modlitwom i bożemu błogosławieństwu odbyła się bez wypadków, ofiarności parafian i byłych parafian mieszkających w Niemczech, oraz osób spoza parafii kościół był gotowy. Niejednemu łza zakręciła się w oku gdy patrzył na białe mury świątyni i górujący nad nimi krzyż. Niejeden pomyślał-mamy swój kościół-dzięki Ci Panie Boże. Jeszcze tylko ostanie przygotowania: porządkowanie obejścia, postawienie bram, dekoracja na zewnątrz i wewnątrz kościoła.

kosciol_pobo4_malePogodny, ciepły chociaż wietrzny, niedzielny dzień 07.10.1990 r. Cała wieś odświętnie udekorowana flagami papieskimi i maryjnymi, tłumy parafian i gości z kraju i z zagranicy oczekują przybycia ks. biskupa. Punktualnie o godz. 12:00 przybywa ks. biskup Gerard Kusz, aby poświęcić kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Po przywitaniu przez ks. proboszcza Alfonsa Schuberta praz przedstawicieli wsi: Joachima Barteczko, Elżbietę Markiewicz i Urszulę Friedla ks. biskup poświęcił dzwon. Następnie parafianie: Ryszard Pawlik, Eryk Fuchs i Alfred Gdula wręczyli ks. biskupowi klucze z kościoła. Rozpoczęła się uroczysta Msza św. podczas której biskup dokonał konsekracji kościoła: ołtarza oraz ścian. W ołtarzu wmurowano relikwie Aurelii i Tymoteusza. Uroczystym „Ciebie Boże wielbimy” podziękowano Bogu za nowy kościół.

W tym kościele 25 listopada pożegnaliśmy i podziękowaliśmy ks. prob. Alfonsowi Schubertowi za 13 lat posługi kapłańskiej w parafii. 16 grudnia powitaliśmy nowego kapłana ks. prob. Rudolfa Golec, przekazując mi klucze kościoła życzyliśmy mu dużo zdrowia i Błogosławieństwa Bożego.

Dodaj komentarz